Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

obrazek4Úřední deska

Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí2.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí178 Kb20.6.2018 09:36
Download this file (skenováno010.pdf)Pozvánka 29. zasedání zastupitelstva11 Kb8.6.2018 08:13
Download this file (Veřejná vyhláška záměr převodu.pdf)Veřejná vyhláška záměr převodu.pdf87 Kb4.6.2018 11:27
Download this file (Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf)Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf257 Kb31.5.2018 11:12
Download this file (ZÚ SOŠP 2017.pdf)ZÚ SOŠP 2017.pdf50 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf289 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf101 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (rozvaha.pdf)rozvaha.pdf155 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (příloha.pdf)příloha.pdf266 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (Přehled dotací.pdf)Přehled dotací.pdf7 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf25 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf23 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (FIN 2 12M  2017.pdf)FIN 2 12M 2017.pdf280 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf)Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf66 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Inventarizační zpráva.pdf)Inventarizační zpráva.pdf250 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Obdržené granty a dotace 2017.pdf)Obdržené granty a dotace 2017.pdf53 Kb14.5.2018 10:52
Download this file (Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf)Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf20 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf)Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf16 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf153 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf276 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (FIN 2017.pdf)FIN 2017.pdf986 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (ZÚ majetek 2017.pdf)ZÚ majetek 2017.pdf40 Kb14.5.2018 10:47
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf)ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf68 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf)ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf18 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ příloha 2017.pdf)ZÚ příloha 2017.pdf313 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf)ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf30 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozvaha 2017.pdf)ZÚ rozvaha 2017.pdf212 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (Porovnání všech položek výpočtu kalkulace vodné stočné 2017.pdf)Porovnání všech položek výpočtu kalkulace vodné stočné 2017.pdf81 Kb7.5.2018 10:25
Download this file (skenováno041.pdf)Daň z nemovitých věcí na rok 201823 Kb7.5.2018 09:32
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf176 Kb22.3.2018 12:36
Download this file (Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf)Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf107 Kb9.3.2018 14:52
Download this file (Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf32442 Kb9.3.2018 14:50
Download this file (Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf36087 Kb9.3.2018 14:48
Download this file (Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf907 Kb9.3.2018 14:45
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf40589 Kb9.3.2018 14:43
Download this file (Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf19701 Kb9.3.2018 14:39
Download this file (Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf)Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf498 Kb9.3.2018 14:36
Download this file (Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf)Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf1190 Kb9.3.2018 14:35
Download this file (Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf)Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf6379 Kb9.3.2018 14:34
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf541 Kb9.3.2018 14:32
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf462 Kb9.3.2018 14:30
Download this file (Změna ÚP č. 1 textová část.pdf)Změna ÚP č. 1 textová část.pdf1391 Kb9.3.2018 14:29
Download this file (Pozvánka zastupitelstvo 8.3.18.pdf)Pozvánka zastupitelstvo 8.3.18.pdf15 Kb28.2.2018 10:10
Download this file (RO 1 2018.pdf)RO 1 2018.pdf51 Kb20.2.2018 17:00
Download this file (Opatření obecné povahy 2018.pdf)Opatření obecné povahy 2018.pdf109 Kb15.2.2018 12:20
Download this file (Oznámení o době a místa konání 2. kola volby prezidenta republiky.pdf)Oznámení o době a místa konání 2. kola volby prezidenta republiky.pdf20 Kb17.1.2018 11:25
Download this file (Informace k dani z nemovitých věcí 2018.pdf)Informace k dani z nemovitých věcí 2018.pdf247 Kb8.1.2018 14:58
Download this file (Rozpočet městyse 2018.pdf)Rozpočet městyse 2018.pdf293 Kb8.1.2018 14:58
Download this file (Oznámení o době a místě konání voleb prezident.pdf)Oznámení o době a místě konání voleb prezident.pdf19 Kb20.12.2017 14:42
Download this file (záměr převodu 31-4.docx)záměr převodu 31-4.docx127 Kb18.12.2017 12:12
Download this file (záměr převodu p.p.č. 687-1.docx)záměr převodu p.p.č. 687-1.docx326 Kb18.12.2017 12:11
Download this file (Pozvánka ZM 2617.pdf)Pozvánka ZM 2617.pdf12 Kb14.12.2017 12:29
Download this file (Návrh rozpočtu SOŠP 2018.pdf)Návrh rozpočtu SOŠP 2018.pdf41 Kb8.12.2017 10:55
Download this file (skenováno006.pdf)Návrh rozpoču městyse 2018228 Kb5.12.2017 08:56
Download this file (Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Veřejné projednání upravenéhop a posouzeného návr)Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Veřejné projednání upravenéhop a posouzeného návr111 Kb4.12.2017 14:53
Download this file (Z1 textová část.pdf)Z1 textová část.pdf1331 Kb4.12.2017 14:51
Download this file (Výkres záboru ZPF.pdf)Výkres záboru ZPF.pdf542 Kb4.12.2017 14:50
Download this file (Z1 hlavní výkres.pdf)Z1 hlavní výkres.pdf499 Kb4.12.2017 14:50
Download this file (Z1 koordinační výkres.pdf)Z1 koordinační výkres.pdf1190 Kb4.12.2017 14:49
Download this file (Z1 schema řešených území.pdf)Z1 schema řešených území.pdf6379 Kb4.12.2017 14:49
Download this file (Z1 výkres základního členění území.pdf)Z1 výkres základního členění území.pdf462 Kb4.12.2017 14:48
Download this file (Oznámení o předání lesních hospodářských osnov.pdf)Oznámení o předání lesních hospodářských osnov.pdf90 Kb30.11.2017 09:10
Download this file (Informace o počtu a sídle volebních okrsků prezident.pdf)Informace o počtu a sídle volebních okrsků prezident.pdf12 Kb28.11.2017 17:47
Download this file (Informace o průběhu a dokončení projektu.pdf)Informace o průběhu a dokončení projektu.pdf36 Kb24.10.2017 11:35
Download this file (sdělení dle zákona 106-1999 Sb. 41017.pdf)sdělení dle zákona 106-1999 Sb. 41017.pdf84 Kb4.10.2017 10:46
Download this file (Sdělení dle zákona 106  1999 Sb..pdf)Sdělení dle zákona 106 1999 Sb..pdf35 Kb31.8.2017 13:18
Download this file (Z1_UP_Čestice-textova_cast.pdf)Z1_UP_Čestice-textova_cast.pdf581 Kb30.8.2017 15:04
Download this file (Z1_UP_Čestice-srovnavaci_text.pdf)Z1_UP_Čestice-srovnavaci_text.pdf921 Kb30.8.2017 15:03
Download this file (Z1_UP_Cestice-vykres_zakladniho_cleneni.pdf)Z1_UP_Cestice-vykres_zakladniho_cleneni.pdf463 Kb30.8.2017 15:03
Download this file (Z1_UP_Cestice-vykres_zaboru.pdf)Z1_UP_Cestice-vykres_zaboru.pdf542 Kb30.8.2017 15:03
Download this file (Z1_UP_Cestice-schema_resenych_uzemi.pdf)Z1_UP_Cestice-schema_resenych_uzemi.pdf6380 Kb30.8.2017 15:02
Download this file (Z1_UP_Cestice-koordinacni_vykres.pdf)Z1_UP_Cestice-koordinacni_vykres.pdf1191 Kb30.8.2017 15:01
Download this file (Z1_UP_Cestice-hlavni_vykres.pdf)Z1_UP_Cestice-hlavni_vykres.pdf526 Kb30.8.2017 15:01
Download this file (Veřejná vyhláška návrh změny č.1 ÚP Čestice.jpg)Veřejná vyhláška návrh změny č.1 ÚP Čestice.jpg469 Kb30.8.2017 15:01
Download this file (Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf)Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf224 Kb31.7.2017 07:50
Download this file (Sdělení na základě žádosti dle zákona 106-1999 Sb..docx)Sdělení na základě žádosti dle zákona 106-1999 Sb..docx1407 Kb24.7.2017 14:57
Download this file (Závěrečný účet DSO.jpg)Závěrečný účet DSO.jpg392 Kb24.5.2017 09:13
Download this file (ZÚ SOŠP 2016 výdaje.pdf)ZÚ SOŠP 2016 výdaje.pdf26 Kb19.5.2017 09:16
Download this file (ZÚ SOŠP 2016 příjmy.pdf)ZÚ SOŠP 2016 příjmy.pdf25 Kb19.5.2017 09:15
Download this file (Zpráva 2016 zkrácená.pdf)Zpráva 2016 zkrácená.pdf74 Kb19.5.2017 09:15
Download this file (ZÚ výkaz zisku a ztráty 2016.pdf)ZÚ výkaz zisku a ztráty 2016.pdf141 Kb15.5.2017 10:16
Download this file (ZÚ sociální fond 2016.jpg)ZÚ sociální fond 2016.jpg308 Kb15.5.2017 10:16
Download this file (ZÚ rozvaha 2016.pdf)ZÚ rozvaha 2016.pdf250 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ příloha 2016.pdf)ZÚ příloha 2016.pdf277 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ poskytnuté příspěvky.jpg)ZÚ poskytnuté příspěvky.jpg403 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů.jpg)ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů.jpg408 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových výdajů.jpg)ZÚ plnění rozpočtových výdajů.jpg639 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových příjmů.jpg)ZÚ plnění rozpočtových příjmů.jpg467 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ obdržené dotace a granty 2016.jpg)ZÚ obdržené dotace a granty 2016.jpg837 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ FIN 2016.pdf)ZÚ FIN 2016.pdf857 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (ZÚ daňové příjmy.jpg)ZÚ daňové příjmy.jpg393 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf155 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (Přehled zařazeného majetku 2016.pdf)Přehled zařazeného majetku 2016.pdf3 Kb15.5.2017 10:12
Download this file (Přehled vyřazeného majetku 2016.pdf)Přehled vyřazeného majetku 2016.pdf28 Kb15.5.2017 10:12
Download this file (Sdělení k žádosti dle  zák. č. 106-1999.jpg)Sdělení k žádosti dle zák. č. 106-1999.jpg460 Kb25.4.2017 10:20
Download this file (OZV 1-2016.pdf)OZV 1-2016.pdf51 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (OZV 2-2016.pdf)OZV 2-2016.pdf81 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (Závěrečný účet 2015.docx)Závěrečný účet 2015.docx702 Kb16.5.2016 09:35
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2015.docx)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2015.docx2165 Kb16.5.2016 09:35
Download this file (Městys-Příloha.pdf)Městys-Příloha.pdf1212 Kb16.5.2016 09:34
Download this file (Městys-Fin.pdf)Městys-Fin.pdf1509 Kb16.5.2016 09:34
Download this file (Městys _Rozvaha.pdf)Městys _Rozvaha.pdf188 Kb16.5.2016 09:33
Download this file (Městys - Výkaz.pdf)Městys - Výkaz.pdf234 Kb16.5.2016 09:33
Download this file (Kopie - Sociální fond.xls)Sociální fond65 Kb16.5.2016 09:33
Download this file (Kopie - Dotace a granty-přehled.xls)Dotace a granty94 Kb16.5.2016 09:32
Download this file (Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc)Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc72 Kb2.11.2015 10:07
Download this file (vyhláška odpady.pdf)Obecně závazná vyhláška městyse Čestice č. 1/201576 Kb3.3.2015 15:21
Download this file (OZV -1 - 2012.pdf)OZV -1 - 2012.pdf49 Kb6.2.2012 11:24
 
<<  Červen 2018  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce: